• پردیس پارت یکی از معدود ساختارهای توزیع شیشه بصورت تخصصی در ایران را ارایه می دهد
  • شما میتوانید انواع شیشه خودرو رو با قیمت های متفاوت دریافت و بر خودروهای خود نصب نمایید.
  • شرکت های تولید شیشه بعلت کثرت زیاد در اروپا و آسیا و حتی امریکای شما فعالیت متعددی داشته و لیکن ما بعلت هزینه زیاد از امریکای شمالی وارد نکرده و از کارخانه های واگذار شده و یا خط تولید آن در کشور مختلف وارد می نماییم.
  • در ایران قانون واردات شیشه خودرو  بسیار سخت بوده و سازمان استاندارد موشکافانه در تولید سایر شرکت خارجی و سوابق و کیفیت آنها نظاره میکند و یکی از شاخص های فروش ما در ایران اینست که با درایت کالاهای خود را معرفی کرده و با صداقت با مشتری گفتگو و از ارایه سرویس منظم خود لذت می بریم .
  • banner_i
  • شرکت های تولیدی که در ایران غیر از فابریک بودن ولیکن با کیفیت تولید می نمایند شرکت فایو خط تولید ایالت متحده امریکا میباشد که در چین تولید کرده و با برند خود در سراسر دنیا عرضه می نماید.
  • شیشه های خودروهایی(وارداتی) که ما در ایران عرضه می کنیم به شرح زیر میباشد
  • 05b4f27c2332785a93ea4f69fcea

201310212036594604