مهمترین مسیله تیونیگ ابتدا در سلیقه و انتخاب بادی کیت است.

جوانان در این دوران و زمان به کارهای منحصر به فرد خیلی اهمین میدهند و این کار را برای واردکنندگان بسیار سخت کرده است.

درست است که ما اهمیت زیادی به کیفیت کالا میدهیم اما جوانان به کارهای خاص توجه زیادی دارند چه بسا همین کالاهای خاص در کارگاه دستی با کیفیت و شرایط نا مناسب تهیه و ساخته می شود و ما نیز درگیر هوا و جاه طلبی انان می شویم.

اما به اختصار بگوییم که ما مجموعه فابریک تیونیگ این خودرو ها را داشته و نبایست به شرایط جامعه و تعداد این اشخاص کالاهای متنوع وارد کنیم.

همچنین تمامی این محصولات دارای استاندارد بوده و گروه پردیس پارت تماما طبق اصول در جهت تامین قطعات گام بر می دارد.