فروشگاه اینترنتی

ارسال شده در: myketcar | 0

بسیار مسرت بخش است که در زمینه خودرو کادری مجرب از کسانی که ازگذشته در بازار سنتی ایران دارای سابقه زیادی هستند بتوان پله های ترقی را به سرعت طی کرده و به نیروهای جوان و مستعد اجازه پیشرفت دهند. … ادامه یافت